• Skuteczna Pomoc Psychologiczna. Umów się na konsultację.
  • 607 930 463

Nazywam się Piotr Kuśmider

Z wykształcenia jestem psychologiem. W obszarze pomocy psychologicznej pracuję dwadzieścia cztery lata. Swoją wiedzę miałem okazję wykorzystać min. w: Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta, Towarzystwie Walki z Kalectwem, Hospicjum im. św. Kamila w Gorzowie, GCPRiPS w Gorzowie, Poradni Psychologicznej, PSOUU-Drezdenko, ORW- im.prof. Wiktora Degi w Gościmiu, jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracowałem w wielu projektach jako psycholog-trener.

Przepracowałem przeszło cztery i pół tysiąca godzin jako psycholog-trener prowadząc warsztaty dotyczące: motywacji, samorealizacji, profilaktyki społecznej i treningów relaksacyjnych, profilaktyki społecznej. W roku 2016 zdobyłem stopień doktora nauk humanistycznych.

Moje motto

Wszystko czego naprawdę potrzebujemy znajduje się Tu i Teraz

Moja historia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.UAM- WT

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- WT, studia doktoranckie zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii DCT- Wrocław

Certyfikat: Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCB Terapia Poznawcza Oparta na Uważności.

Instytut Psychologii ZdrowiaIPZ Warszawa

IPZ- Certyfikat: Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi.

AUDITAudit- Doractwo Personalne

Audit- Doradztwo Personalne; Certyfikat: Profesjonalny Menedżer Gwarancją Sukcesu Firmy.

Instytut Psychologii ZdrowiaIPZ warszawa

IPZ- Studium Pomocy Psychologicznej

Studia z PsychologiiUAM Poznan

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu- Wydział Spraw Społecznych- Instytut Psychologii