Z wykształcenia jestem psychologiem.

Już od ponad 25 lat pracuję obszarze pomocy psychologicznej.

Praktykę i cenne doświadczenie miałem okazję zdobywać min. w:
Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta, Towarzystwie Walki z Kalectwem, Hospicjum im. św. Kamila w Gorzowie, GCPRiPS w Gorzowie,
Poradni Psychologicznej, PSOUU-Drezdenko, ORW- im.prof. Wiktora Degi w Gościmiu.

Uczestnicząc, w wielu projektach jako psycholog-trener, przepracowałem przeszło
cztery i pół tysiąca godzin prowadząc, warsztaty dotyczące: motywacji, samorealizacji, profilaktyki społecznej i treningów relaksacyjnych, profilaktyki społecznej.

Swoją wiedzę i doświadczenie miałem zaszczyt przekazać jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym, w 2016 roku uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych.

Moje motto

Wszystko czego naprawdę potrzebujemy znajduje się Tu i Teraz

Moja historia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.UAM-WT

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WT, studia doktoranckie zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.

Dolnośląskie Centrum PsychoterapiiDCT- Wrocław

Certyfikat: Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCB Terapia Poznawcza Oparta na Uważności.

Instytut Psychologii ZdrowiaIPZ Warszawa

IPZ- Certyfikat: Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi.

AUDITAudit - Doractwo Personalne

Audit – Doradztwo Personalne; Certyfikat: Profesjonalny Menedżer Gwarancją Sukcesu Firmy.

Instytut Psychologii ZdrowiaIPZ warszawa

IPZ- Studium Pomocy Psychologicznej

Studia z PsychologiiUAM Poznan

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Wydział Spraw Społecznych – Instytut Psychologii